på Jendemsbakken, Jendem, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1840: mnr. 117, Jendeim, lnr. 260, Jendeim. Skyld: 2 daler 15 skilling
1950: gnr. 34, Jendem, bnr. 7, Jendem. Skyld: 2 mark 6 øre