på bnr. 6, Jendem, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1840: mnr. 117, Jendeim, lnr. 259, Jendeim
1890: gnr. 34, Jendem, bnr. 6, Jendem
1950: gnr. 34, Jendem, bnr. 6, Jendem

Kalt Sivertgarden etter selveieren 1873–1922 eller hans sønn