på bnr. 1, Ausa, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1840: mnr. 64, Aasen, lnr. 131 A, Aasen (Ausen)
1950: gnr. 14, Ausen, bnr. 1, Ausen. Skyld: 1 mark 4 øre