på bnr. 1, Indre Stavika, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 8, Stavik indre, bnr. 1, Stavik indre

I Bygdebok for Fræna kalt Steinbakken, navnet på en husmannsplass under bruket