på Øy, Vågå

Matrikkel
Gnr. 21 (nedre) og 22 (øvre)