i Sørengarden, Skjelbostad, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 104, bnr. 1)

Matrikkel
1950: gnr. 13, Skjelbostad, bnr. 1, Skjelbostad. Skyld: 3 mark 56 øre (overstrøket og endret)

Oppkalt etter brukeren Søren Olsson (s.d.)