på Set, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 16, Sæt
Fra 1964: gnr. 107