på Sauset, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 123)

Matrikkel
1950: gnr. 32, Sauset med Stolstranden, bnr. 1, Sauset. Skyld: 2 mark 58 øre