på bnr. 2, Øver-Bø i Innfjorden, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 96, bnr. 2)

Matrikkel
1890: gnr. 5, Øvrebø, bnr. 2, Øvrebø. Skyld: 5 mark 49 øre. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012091108011#26

Kalt Ørjagarden etter selveiere på 17- og 1800-tallet