i Marteingarden, Ner-Bø i Innfjorden, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 6, Nedrebø, bnr. 5, Nedrebø. Skyld: 4 mark 33 øre (overstrøket og endret). https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=477&gnr=6
Fra 1964: gnr. 97, bnr. 5

Bruket fikk navn etter leilending Martein Olsson (s.d.)