i Bårdgarden, Ner-Bø i Innfjorden, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 6, Nedrebø, bnr. 2, Nedrebø. Skyld: 3 mark 28 øre (overstrøket og endret)
Fra 1964: gnr. 97, bnr. 2