i Ottagarden, Voll, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 21, Vold, bnr. 9, Vold. Skyld: 3 mark 14 øre (overstrøket og endret)
Fra 1964: gnr. 112, bnr. 9

Navn etter bruker som døde 1747