på Innerneset, Åfarnes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 43, Aafarnes, bnr. 4, Aafarnes. Skyld: 2 mark 94 øre
Fra 1964: gnr. 159, bnr. 4