på Henrikplassen, Ytre Sandnes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under Ner-Sandnes (bnr. 1)
Plassen hadde navn etter husmannen, Henrik Bentsson