i Botolvgarden, Ytre Mittet, Veøy

Sivil tilhørighet
(Fra 1.1.1964: Rauma kommune)

Matrikkel
Utskilt fra bnr. 3 i 1660-årene
1809 delt mellom bnr. 5 og 9