på bnr. 1, Ytre Mittet, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 34, Mittet ytre, bnr. 1, Mittet ytre. Skyld: 2 mark 95 øre
Fra 1964: gnr. 150, bnr. 1

Kalt Jogarden etter brukere på 1800-tallet