i Demdal, Holte, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 99, bnr. 17)

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 8, Holte, bnr. 17, Demmedal. Skyld: 1 mark 84 øre