i Heimgarden, Griset, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 1, Griset, bnr. 3, Griset. Skyld: 3 mark 7 øre (overstrøket og endret)
Fra 1964: gnr. 92, bnr. 3