på bnr. 3, Gjerde, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 98, bnr. 3)

Matrikkel
1950: gnr. 7, Gjerde, bnr. 3, Gjerde. Skyld: 3 mark 72 øre

Kalt Knutgarden etter selveier 1790–1817