i Sølsnesgjerdet, Sølsnes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 123, bnr. 7

Navnet Sølsnesgjerdet er ikke lenger i bruk