i Breivika, Sølsnes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 21, Sølsnes, bnr. 2 og 8, Breiviken
Fra 1964: gnr. 123, bnr. 2 og 8, sammenslått til bnr. 2 i 1998