på bnr. 4, Sølsnes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 21, Sølsnes, bnr. 4, Sølsnes. Skyld: 3 mark 90 øre
Fra 1964: gnr. 123, bnr. 4

Kalt Ørjargarden etter selveier fra 1742