på bnr. 1, Sølsnes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 21, Sølsnes, bnr. 1, Sølsnes. Skyld: 3 mark 69 øre (overstrøket og endret)
Fra 1964: gnr. 123, bnr. 1

Kalt Einagarden etter selveiere på 17- og 1800-tallet