i Bø i Innfjorden, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Gårdene Øver-Bø og Ner-Bø