i Johansgarden, Bruaset, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1773 og 87 sammenslått med bnr. 5