i Straume, Veøy

Sivil tilhørighet
1743: Voll tinglag
1890: Veøy kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune
Fra 1.1.2021: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 75, Strømme
Fra 1964: gnr. 191

På Vågstranda