i Storvika, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 7, Storvik
Fra 1964: gnr. 109

Skrivemåter
Storvika (godkjent av kartverket, anbefalt form)
Storvik (godkjent av kartverket 1970)

På øya Sekken