i Ithlestauå, Berill, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 100, bnr. 3)

Matrikkel
1950: gnr. 9, Berill, bnr. 3, Berill. Skyld: 2 mark 53 øre (overstrøket og endret)