på Berill, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1890: gnr. 9, Berill. «Alm. skr. Berild»
Fra 1964: gnr. 100