på bnr. 3, Staurset, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 32, Staurset, bnr. 3, Staurset. Skyld: 4 mark 74 øre
Fra 1964: gnr. 148, bnr. 3