på Piken, Stanganeset, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass (under gnr. 180)