på Engjaberget, Volda

Matrikkel
1950: gnr. 63, Engeberg

Skrivemåter
Engjaberget (vedtatt av kartverket 17.4.1997)
Engaberget (avslått av kartverket 17.4.1997)