på Stanganeset, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Fra 1890: gnr. 64
Fra 1964: gnr. 180