i Reiten, Sollibøen, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 8, Sollibøen, bnr. 2, Reiten
Fra 1964: gnr. 110, bnr. 2