i Herned, Ødegård, Vistdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 47, Ødegaarden, bnr. 1, Ødegaarden. Skyld: 3 mark 40 øre
Fra 1964: gnr. 106, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 306, bnr. 1