på Ødegård, Vistdal

Sivil tilhørighet
Eresfjord tinglag
1838–89 og 1964–2019: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1686: Veøy prestegjeld, Vistdal sogn
Fra 1686: Nesset prestegjeld, Vistdal sogn

Matrikkel
1950: gnr. 47, Ødegaarden
Fra 1964: gnr. 106
Fra 2020: gnr. 306

Skrivemåter
Ødegård (vedtatt av klagenemnda 2.10.2013)
Ødegården (avslått av klagenemnda 2.10.2013)
Øygarden (avslått av klagenemnda 2.10.2013)