Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 122, bnr. 1)

Matrikkel
1890: gnr. 31, Sæbø, bnr. 1, Sæbø. Skyld: 6 mark 30 øre