på Rødalen, Vistdal

Sivil tilhørighet
Eresfjord tinglag
1838–89 og 1964–2019: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1686: Veøy prestegjeld, Vistdal sogn
Fra 1686: Nesset prestegjeld, Vistdal sogn

Matrikkel
1950: gnr. 51, Rødal
Fra 1964: gnr. 110
Fra 2020: gnr. 310

Skrivemåter
Rødalen (godkjent av kartverket 1979, anbefalt form)
Rødal (godkjent av kartverket 1971)