på Stolsstranda, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Tingsvitne 1790: mnr. 405, øde. Skyld: 2 pund. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420532
Fra 1964: gnr. 124