i Oppegarden, Skjelbostad, Voll

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 104, bnr. 3)

Matrikkel
1950: gnr. 13, Skjelbostad, bnr. 3, Skjelbostad. Skyld: 3 mark 73 øre (overstrøket og endret)