i Oppigarden, Rygjerd, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 164, bnr. 2)

Matrikkel
1950: gnr. 48, Rygjerd, bnr. 2, Rygjerd. Skyld: 3 mark 48 øre (overstrøket og endret)