på Rygjerd, Veøy

Sivil tilhørighet
1724: Rødven tinglag
Veøy kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 164)

Matrikkel
1950: gnr. 48, Rygjerd