på Ytre Ottestad, Ottestad, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1718: Ottestad. Skyld: 4 våger. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291040
1950: gnr. 65, Ottestad, bnr. 5, Ottestad. Skyld: 5 mark 19 øre
Fra 1964: gnr. 181, bnr. 5