på Indre Ottestad, Ottestad, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 181, bnr. 3)

Matrikkel
Gammel skyld: 2 våger
1950: gnr. 65, Ottestad, bnr. 3, Ottestad. Skyld: 3 mark 40 øre