på Oppsal, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: under gnr. 3, Vestad med Opsal
Fra 1964: under gnr. 105

På øya Sekken