på Haugen, Nordnesje, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Bruk, sammenslått til senere bnr. 1 i 1808