på bnr. 3, Nordnesje, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 113, bnr. 3