på bnr. 1, Nordnesje, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 11, Nordnesje, bnr. 1, Nordnesje
Fra 1964: gnr. 113, bnr. 1