på Nordnesje, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 11, Nordnesje
Fra 1964: gnr. 113