på Nesje, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Gårdene Nordnesje og Sørnesje