på bnr. 3, Nedre Reistad, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune
Fra 1.1.2021: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 77, Reistad nedre, bnr. 3, Reistad nedre. Skyld: 3 mark
Fra 1964: gnr. 193, bnr. 3