på Morkastranda, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 151

Tidligere kalt Indre Mork og Stranda