på Øvermalo, Malo, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 22, Malo, bnr. 1, Malo
Fra 1964: gnr. 124, bnr. 1